Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.02.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wykonanie zaleceń kominiarskich”

Zakres prac:

  • Udrożnienie przewodu kominowego wentylacji łazienki dla m nr 4/192
  • Udrożnienie zbiorczych przewodów spalinowych w pionie mieszkań 4/230 i 4/229

 Prace należy wykonać na podstawie zaleceń zawartych w protokole kominiarskim nr 9/21/1 który znajduje się do pobrania poniżej:

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 12.02.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7
w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK II, tel. 660 780 943