Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.08.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińskiego 4-4A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie zaleceń kominiarskich na podstawie opinii kominiarskiej 565/1/2018 z dnia 22.11.2018″

W załączeniu opinia kominiarska.

Termin składania ofert do dnia: 24 sierpnia 2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II Marek Radzikowski 660-612-082

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy