Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.05.2022r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie zaleceń kominiarskich zgodnie z opinią kominiarską do pobrania na dole strony.

Po wykonaniu prac należy przedstawić stosowną opinie kominiarską wydaną przez Rejonową Spółdzielnię Pracy Kominiarzy.

Termin składania ofert do dnia: 12.05.2022r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Mościckiego 26 -zalecenia kominiarskie

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: cok1@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Opinia kominiarska do pobrania: