Zamówienia
Wykonaniem chodnika wzdłuż budynku WMN Dietla 18-20 w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 18-20 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie chodnika wzdłuż budynku  WMN Dietla 18-20 w Sosnowcu  z kostki brukowej.

Zakres prac:

-wykonanie chodnika z kostki (kolor szary) o grubości 6cm o powierzchni 55m2 ( szerokość chodnika 1m, długość 55m)

-montaż obrzeży betonowych  61mb

Termin składania ofert do dnia: 20.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – chodnik Dietla 18-20

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: