Zamówienia
Wymiana 1 szt. pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, muszla itp.) dla WMN Sobieskiego 26

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana 1 szt. pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, muszla itp.) – pion mieszkań 3; 7; 11; 15

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 03.10.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Sobieskiego 26 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 360 20 40 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy