Zamówienia
„Wymiana 1 sztuki drzwi wejściowych do budynku kl A ” . WMN Niepodległości 10. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana 1 sztuki drzwi wejściowych do budynku kl A ”  

Drzwi stalowe- dolny panel wzmacniany płytą OSB góra przeszklenie szkłem bezpiecznym, otwieranie na zewnątrz wyposażone w samozamykacz z funkcja STOP oraz elektrozaczep. Komplet 10 kluczy.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386