Zamówienia
„Wymiana 10 sztuk skrzydeł drzwiowych – stalowych do zsypów ” . WMN Ordonówny 3B. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3B w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana 10 sztuk skrzydeł drzwiowych – stalowych do zsypów ”  

Skrzydła drzwiowe należy dostosować do istniejących ościeżnic pomijając ich wymianę

Do każdych drzwi komplet trzech kluczy

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386