Zamówienia
Wymiana 2  pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych pion łazienkowy i pion kuchenny piwnica- parter-pierwsze piętro. WMN Grota Roweckiego 30. Termin składania ofert do dnia: 11.02.2019.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 30 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana 2  pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych pion łazienkowy i pion kuchenny piwnica- parter-pierwsze piętro 

pion mieszkania nr 1,3 klatka C

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 11.02.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Grota Roweckiego 30 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-263-20-94, 660-512-386

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy