Zamówienia
Wymiana 2 sztuk pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych dla WMN Wspólna 3a

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wspólna 3a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana 2 sztuk pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 16.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Jagiełły 6 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-363-32-18 Marcin Dziubiński; Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy