Zamówienia
„Wymiana 3 sztuk drzwi wejściowych, położenie płytek oraz wykonanie tynku mozaikowego przed wejściami w budynku WMN Patriotów 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę 3 sztuk drzwi wejściowych, położenie płytek oraz wykonanie tynku mozaikowego przed wejściami ”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja starej stolarki

-dostawa i montaż drzwi wejściowych do klatek schodowych na stalowe lub solidne aluminiowe

-obrobienie wyprawy elewacyjnej i klatki od wewnątrz , wykończenie frontu tynkiem mozaikowym do wysokości daszka

– kolor do wyboru z palety RAL

-położenie płytek antypoślizgowych na parterze przy drzwiach wejściowych

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie Patriotów 8 wymiana drzwi, położenie mozaiki oraz płytki

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: cok2@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.