Zamówienia
Wymiana drzwi do budynku WMN Wspólna 3a. Termin składania ofert do dnia: 19.04.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Wspólna 3a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

“Dostawa oraz montaż drzwi wejściowych do budynku”- FRONT

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe: szyba bezpieczna/panel wzmocniony. Kolor brązowy, malowanie proszkowe z palety RAL ),  – ilość 1 sztuka

– 1 zamek

– gałko-klamka

– elektrozaczep

– samozamykacz

– dół panel, góra szyba bezpieczna

– wkładka

Termin składania ofert do dnia: 19.04.2022r.

Kontakt: lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – dostawa oraz montaż drzwi Wspólna 3a

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów. Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy