Zamówienia
Wymiana drzwi do piwnic dla WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert do dnia 3.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gospodarczej 22abc  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi do piwnic 4 sztuki.

Drzwi przeciwpożarowe EI 30, stalowe, jednoskrzydłowe

– 1 zamek

– klamka

–70 kluczy

Termin składania ofert do dnia: 03.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – drzwi p.poż do piwnic WM Gospodarcza 22abc.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy