Zamówienia
Wymiana drzwi do piwnicy w budynku WMN Urbanowicz 21a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 8.06.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 21a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI 30 – 1 sztuka”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja starej stolarki

-dostawa i montaż drzwi ppoż EI 30

-wykonanie odtworzenia malatury po wymianie stolarki

Termin składania ofert do dnia: 08.06.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymiana drzwi – Urbanowicz 21a”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.