Zamówienia
„Wymiana drzwi do pomieszczeń strychowych”. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę drzwi do pomieszczeń strychowych na drzwi ppoż EI30 – 2 sztuki”

Zakres prac:

-demontaż obecnej stolarki, utylizacja

-montaż drzwi p.poż EI 30

-przemalowanie ościeży po wymianie drzwi farbą emulsyjną i olejną

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 2 „Wymianę drzwi strychowych”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia pomiarów i przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13 Jarosław Klimczak

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.