Zamówienia
Wymiana drzwi wejściowych do budynku WMN Legionów 6. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana drzwi  wejściowych do budynku”

Zakres prac:

-demontaż istniejącej stolarki drzwiowej

-dostawa i montaż nowych drzwi

-drzwi wyposażone w gałko klamkę, samozamykacz z funkcją blokady otwarcia drzwi

-drzwi stalowe w kolorze brązowym malowane proszkowo

-odtworzenie malatury klatki schodowej po wymianie

Termin składania ofert do dnia: 02.10.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Wymiana drzwi wejściowych do budynku WMN Legionów 6″

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia pomiarów i przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu:
660 780 936 Konrad Kubiś

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY