Zamówienia
Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej w budynku WMN Sobieskiego 22. Termin składania ofert do dnia: 20.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana drzwi do wejściowych do budynku”

Zakres prac:

-demontaż obecnej stolarki, utylizacja

-montaż aluminiowych drzwi w kolorze brązowym malowane proszkowo wraz z samozamykaczem z funkcją blokady, elektrozaczepem, klamko-gałką, obecna wkładka w drzwiach do przełożenia.

-przemalowanie ościeży po wymianie drzwi farbą emulsyjną i olejną zgodnie z kolorystyka malatury klatki schodowej

Termin składania ofert do dnia: 20.05.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymianę drzwi Sobieskiego 22″

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia pomiarów i przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18 Konrad Kubiś

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.