Zamówienia
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ulicy Szczecińska 6ab w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szczecińska 6ab w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych wejściowych do budynku  1 sztuka w klatce Szczecińska 6b.

Drzwi pojedyncze z szyba/panel w jednej ramie. Kolor brązowy.

– 1 zamek

– klamka-gałka

– elektrozaczep

– samozamykacz ze stopem

– dół panel, góra szyba bezpieczna

Termin składania ofert do dnia: 07.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy