Zamówienia
„Wymiana drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku przy ulicy 3-go Maja 28a w Sosnowcu”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3-go Maja 28a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana drzwi wahadłowych wewnętrznych „Termin składania ofert do dnia: 30.01.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymianę drzwi wahadłowych WMN 3 go- Maja 28a w Sosnowcu.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe wahadłowe, profil ciepły. Drzwi muszą być wyposażone w gałki 4 szt, drzwi malowane  proszkowo na kolor brązowy lub żółty. Od góry drzwi muszą być wyposażone w szyby na dole panele w kolorze drzwi. Montaż bez progu. Drzwi montować do istniejącej ramy drewnianej bezpośrednio lub poprzez wykonanie ościeża z profili aluminiowych (do ustalenia podczas oględzin przed złożeniem oferty).

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Ryszard Bogusz 506 852 771

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.