Zamówienia
Wymiana dwóch pionów rury spustowej wody deszczowej. WMN Legionów 18I. Termin składania ofert do dnia: 23.03.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 18I w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana dwóch pionów rur spustowych wody deszczowej
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 23.03.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Pozostało do wymiany 2 piony. Kosztorys należy złożyć na 1 pion.

WMN  Legionów 18I nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Marcin Dziubiński, Władysława Kiełczewska

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy