Zamówienia
Wymiana dźwigu osobowego w budynku WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 20.03.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana dźwigu osobowego”

Zakres prac:

-wymiana kabiny dźwigu

-wymiana drzwi szybowych 11 szt na drzwi automatyczne wewnętrzne i zewnętrzne

-wymiana chwytaczy kabinowych na chwytacze dwukierunkowego działania

Należy również przewidzieć wymianę  pozostałego osprzętu wynikającego z przeprowadzenia robót modernizacyjnych

Dźwig posiada  wymieniony zespół napędowy oraz wymienioną tablice sterowniczą.

Prosimy o zamieszczenie w ofercie terminu wykonania robót.

Termin składania ofert do dnia: 20.03.2020r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.