Zamówienia
„Wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kosynierów 39 w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kosynierów 39 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: do 22.11.2018r.

Zakres prac do opracowania:

Wymiana instalacji domofonowej z zachowaniem obecnej instalacji elektrycznej. Poniżej wykaz materiałów przewidziany do wymiany:

-Unifon domofonowy                                                            40 sztuk

-Elektronika sterująca                                                            3 sztuki

-Zasilacz                                                                                   3 sztuki

-Panel zewnętrzny z podświetlaną klawiaturą                   3 sztuki

-Obudowy, osłony kaset                                                        3 sztuki

-Elektrozaczep do drzwi wejściowych                                  3 sztuki

-Wykonanie pomiarów elektrycznych

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „MZBM –TBS Sp. z o.o.  wymiana instalacji domofonowej dla budynku przy ulicy Kosynierów 39”

Zobowiązuje się wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Po zakończeniu robót wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą.

Osoba do kontaktu Łukasz Bański tel.  500 85 55 88

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7