Zamówienia
Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku WMN Lwowska 9-17 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 16.03.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowskiej 9 – 17 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na: „ Wymianę instalacji deszczowej wzdłuż budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem 6 sztuk studzienek ściekowych ulicznych”

Termin składania ofert do dnia: 16.03.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie – z opisem –Wymianę instalacji deszczowej dla budynku Lwowska 9-17

Przedmiar robót do pobrania:

deszczówka

 

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263 20 94 COK II

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY