Zamówienia
Wymiana instalacji wod-kan w budynku WMN Lwowska 21a-29a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 11.01.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowskiej 21a – 29a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na: „ Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej”
z podziałem na poszczególne zadania:

 1. Wymiana 15 sztuk pionów wodno – kanalizacyjnych, zakres prac:

– wymiana pionu wodnego w systemie PP wraz z zaworami i śrubunkami

– wymiana pionu kanalizacyjnego w systemie PCV od posadzki w piwnicy ponad dach budynku wraz z rozprowadzeniem do sanitariatów ( wc, wanna, umywalka, zlewozmywak)

 1. Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej znajdująca się pod ławą budynku, zakres prac:
  – wymiana kanalizacji Ø 200 – 72 metry
  – wymiana kanalizacji Ø 160 – 55 metry podejście pod piony
  – montaż dwóch studni rewizyjnych posadzkach – 2 sztuki
  – podłączenie podejścia pionów Ø 110 – 19 sztuk
  – prace towarzyszące
 2. Wymiana odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku Ø 200, zakres prac:
  – wymiana rurociągu Ø 200
  a) 72m x 2 strony budynku = 144 mb
  b) 12m szczyt budynku
  całość 166 mb
  – montaż 5 przykanalików
  – podłączenie 12 sztuk rur spustowych
  – prace towarzyszące
 3.  Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 200 – 22 m wyjście z budynku pod ławą do studni zbiorczej wraz pracami towarzyszącymi

Prace muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odebrane kosztorysem powykonawczym

Termin składania ofert do dnia: 11.01.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie – z opisem „„ Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjno
w budynku Lwowska 21a – 29a”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263 20 94 COK II

Wykonawca zobowiązany jest wnieść do dnia przekazania terenu budowy zabezpieczenia
w wysokości 10 % wartości podpisanej umowy

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY