Zamówienia
Wymiana kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku WMN Szklarniana 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szklarniana 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania:

,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w budynku”

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Specyfikacja:
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do 28.10.2020

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem; COK I -,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przykanalikami w budynku „ Szklarniana 3″

Miejsce składania ofert: pisemna, zamknięta – Zarząd MZBM -TBS, ul. Korczaka 7

Wymagania:
,,Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Kontakt: tel. 32 360 40 60  sdryps@mzbm.sosnowiec.pl