Zamówienia
Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 22 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 22 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 22 w Sosnowcu”

Zakres prac do opracowania:

– 40 szt lamp typu LED (z czujnikiem ruchowo-zmierzchowym)

– 4 szt lampy typu LED zewnętrzna  (z czujnikiem zmierzchu)

– 4 szt lampy typu LED zewnętrzna tzw. „latarka policyjna” ( z czujnikiem zmierzchu z opisaniem lampy )

Termin składania ofert: 15.07.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Dmowskiego 22 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-18 Damian Kurkowski

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji powykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”