Zamówienia
Wymiana obróbek blacharskich balkonów z odtworzeniem płytek, oczyszczenie z korozji i malowanie miejscowe balustrad w budynku WMN 3-go Maja 28a w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 30.08.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Maja 28a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wymiana obróbek blacharskich balkonów z odtworzeniem płytek, oczyszczenie z korozji i malowanie miejscowe balustrad”

Zakres prac:

– Skucie pasa płytek

– wymiana obróbki blacharskiej ok. 17 mb

– wykonanie izolacji podpłytkowej

– odtworzenie pasa płytek

Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenie wizji z terenie.

Termin składania ofert: do 30.08.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – Wymiana obróbek blacharskich balkonów z odtworzeniem płytek.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: pklimczyk@mzbm.sosnowiec.pl