Zamówienia
Wymiana odcinka poziomu kanalizacyjnego w budynku WMN 3 Maja 28A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 16.10.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 Maja 28A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu wymiennika ciepła

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV

Termin składania ofert do dnia: 16.10.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN 3-Maja 28A nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy