Zamówienia
Wymiana okien na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Targowa 16

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wymianę okien na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu”

Oferta ma zawierać wycenę okien (białe) wraz z montażem (2 okna na klatce schodowej z nawietrzakiem + parapet zewnętrzny; okno balkonowe wraz z nawietrzakiem oraz 2 sztuki okienek na strychu z nawietrzakiem + parapet zewnętrzny) – okna zlokalizowane nie w klatce frontalnej od ulicy, tylko wewnątrz podwórka.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert do dnia: 10.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Marcin Dziubiński ( 32 ) 363 32 18 Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy