Zamówienia
„Wymiana okienek piwnicznych 11 sztuk PCV” WMN Urbanowicz 9, Termin składania ofert: 05.10.2017 godzina: 12:00.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana okienek piwnicznych 11 sztuk PCV”

Wymiar okienek: 84×46 cm.

Oferta winna zawierać demontaż i utylizacje starej stolarki okiennej oraz malowanie szpalet okiennych po obróbce tynkarskiej.

Termin składania ofert do dnia: 05.10.2017 do godziny 12:00.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Jerzy Szymański 603 742 680

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy