Zamówienia
Wymiana okienek piwnicznych w budynku przy ulicy Szczecińska 9 w Sosnowcu.
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szczecińska 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych:

Stolarka okienna PCV w kolorze białym, okna winny być wyposażone w nawietrzaki montowane w ramie okiennej. Okna muszą być otwieralno-uchylne.

W związku z faktem iż w budynku występuje ogrzewanie piecowe należy przewidzieć aby powierzchnia okna była możliwie największa w stosunku do wysokości  ramy okiennej. Ułatwi to wrzucanie węgla do piwnic.

Termin składania ofert do dnia: 18.03.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 –” dostawa oraz montaż  okienek piwnicznych WMN Szczecińska 9″

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy