Zamówienia
Wymiana okienek piwnicznych. WMN Jodłowa 9. Termin składania ofert do dnia: 23.02.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana okienek piwnicznych

Okna w kolorze białym.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów.

Ofertę przedstawić na okno rozwieralne i rozwieralno-uchylne.

Termin składania ofert do dnia: 23.02.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy