Zamówienia
Wymiana opraw oświetleniowych w budynku WMN Legionów 14 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 16.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wymiana opraw oświetleniowych na biegach schodowych od parteru do 10 pietra”

Termin składania ofert: do 16.02.2021.

Zakres prac do opracowania:

-demontaż istniejących opraw -16 sztuk

-dostawa i montaż opraw z czujnikiem ruchu i zmierzchu (led)

-regulacja

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – oprawy Legionów 14

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: 32 363 32 18