Zamówienia
Wymiana oświetlenia w na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych i piwnicach na oprawy w technologii LED z czujnikami. WMN Wierzbowa 2.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wierzbowa 2  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana oświetlenia w na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych i piwnicach na oprawy w technologii LED z czujnikami .

Klatka schodowa lampy na czujnik zmierzchu i ruchu

Korytarze piwniczne i piwnice  oprawy hermetyczne w technologii LED

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy