Zamówienia
Wymiana pionów C.O. w budynku WMN Legionów 5II-5III w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 18.06.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 5II-5III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów centralnego ogrzewania w pomieszczeniach łazienek.

Termin składania ofert do dnia: 18.06.2021r.

Zakres prac:

-wymiana pionów grzewczych w mieszkaniach  (łazienki) łącznie 6 pionów

-montaż zaworów grzejnikowych – zawory termostatyczne 18 szt, odcinające 18 szt

-montaż grzejników

–zobowiązuje się oferentów do przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty

-rurociągi stalowe zaciskowe

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – Legionów 5 C.O.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: tel.: 32 360 40 60