Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan ( 9 sztuk ) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych na Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów wod-kan ( 9 sztuk ) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, muszla itp.):

  • pion łazienkowo – kuchenny – 3 sztuki
  • pion łazienkowy – 2 sztuki
  • pion umywalkowy – 1 sztuka
  • pion kuchenny – 3 sztuki

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 17.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

WMN Mościckiego 12 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania. Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy