Zamówienia
Wymiana pionów wod – kan ul. Skłodowskiej – Curie 21

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Skłodowskiej – Curie 21  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana wszystkich pionów wod-kan w budynku Wspólnoty – 6szt.”

Termin składania ofert do dnia: 06.10.2017 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Wymiana pionów wod-kan w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej – Curie 21.”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu, do godziny 14:00.

Przed złożeniem oferty zobowiązuje się oferenta do przeprowadzenia wizji w terenie – WARUNEK KONIECZNY.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy