Zamówienia
Wymiana pionów wod- kan w mieszkaniach wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN Sobieskiego 3abc.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  w budynku w pinie mieszkań 5, 16, 18 – łącznie 3 piony
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 14.03.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na każdą pion.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK 1 tel 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy