Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Mikołajczyka 66a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.02.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mikołajczyka 66a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

  • Wymiana  pionów wodno-kanalizacyjnych: ilość mieszkań 9, ilość pionów 2 sztuki
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,
  • Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 10.02.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK I, tel. 32 360 32 18 Stella Dryps