Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach. WMN Niepodległości 10. Termin składania ofert do dnia: 10.07.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

  • Wymiana 2 pionów wodno-kanalizacyjnych. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
  • sporządzenia przedmiaru robót.
  • W kosztorysie prosimy o podanie ceny za jednostkowej za jeden pion mieszkań.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 10.07.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wymagania:
Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK II, tel. 32-360-40-60, 660-512-386