Zamówienia
,,Wymiana pionów CO w dwóch klatkach” WMN Reymonta 29a – 33a. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Reymonta 29a – 33a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionów CO w dwóch klatach Reymonta 31a, Reymonta 33a”

Zakres prac:

  • Wymiana pionów CO wraz zaworami termostatycznymi oraz zaworami odcinającymi na powrocie, a także odpowietrznikami automatycznymi wraz z zaworami odcinającymi na ostatnich kondygnacjach
  • Montaż zaworów podpionowych
  • Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.
  • Zaleca się wykonanie w technologi PEX lub Stal zaciskowka

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 31.03.2021

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK II, tel. 32 363 32 13