Zamówienia
,,Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach” WMN Zwycięstwa 25-27-29. Termin składania ofert do dnia: 03.08.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 25-27-29w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

  • Wymiana 12 pionów wodno-kanalizacyjnych. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,
  • Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.
  • Ilość klatek schodowych 3 szt, ilość mieszkań w klatce 20 sztuk, ilość pionów w klatce do wymiany 4szt. Łącznie do wymiany 12 pionów wod-kan.
  • w kosztorysie prosimy o podanie ceny za jednostkowej za jeden pion mieszkań.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 03.08.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wymagania:
Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK I, tel. 32 360 32 18 Stella Dryps