Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych WMN Litewska 37-39-41-43

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewska 37-39-41-43 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych we wszystkich mieszkaniach w budynku
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 03.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na każdą klatkę.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Łukasz Bański 500 85 55 88

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy