Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. WMN Mireckiego 37.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mireckiego 37 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych:

  • pion mieszkania nr 3, 6, 9 klatka 37c

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 13.02.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Mireckiego 37 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500 85 55 88 Łukasz Bański

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy