Zamówienia
Wymiana pionów wod-kanw budynku WMN Sportowa 1-3-5. Termin składania ofert do dnia: 02.08.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sportowa 1-3-5 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana 3  pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  4 kondygnacje
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 02.08.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Wycena winna być złożona na jeden pion.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy