Zamówienia
Wymiana pionów wodnych w budynku WMN Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.06.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionów wodnych  w mieszkaniach”

Zakres prac:

Wymiana 2 pionów wodnych w mieszkaniach:

10 ,18 ,24 , 30

11 , 17 ,25, 31

  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PP
  • Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 18.06.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.