Zamówienia
Wymiana pionów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji. WMN K.Jadwigi 2. Termin składania ofert do dnia: 16.10.2017.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. K. Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji we wszystkich lokalach mieszkalnych znajdujących się po lewej stronie od wejścia na piętro”

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Kosztorysy należy złożyć oddzielnie na każdy pion w każdej klatce.

Termin składania ofert do dnia: 16.10.2017.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  K. jadwigi 2 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Katarzyna Drzymont

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy