Zamówienia
Wymiana pionu wod- kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony . Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP. Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 8  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod- kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony .
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy