Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych –3szt. w klatce I, 3 szt. w klatce III. WMN Jagiełly 6.Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych –3szt. w klatce I, 3 szt. w klatce III

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Jagiełły 6 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Tomasz Tambor, Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy