Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  kl B 3 kondygnacje. WMN Niepodległości 3. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległosci 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  kl B 3 kondygnacje
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN  Niepodległości 3 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy