Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – nakład na 2 piony dla WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 18.11.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

  • Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – nakład na 2 piony
  • Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 18.11.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Małachowskiego 13-15  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Mariusz Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy